ประวัตินักร้องวงseatwo

ประวัตินักร้องวงseatwo วงดนตรีสไตล์ POP ROCK ที่มีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์ ประวัตินักร้องวงseatwo ที่มาของวง :“Sea Two” เดิมทีมีสมาชิกทั้งหมด 4คน แอมป์ พงศกร จันทรน้อย (Voice),กิต (Guitar),ไท(Bass), ปาล์ม (Drum) ทั้ง 4 คน มีความฝันอยากเล่นดนตรีเหมือนกันทุกคน จึงรวมตัวกันกลายเป็นวง Sea Two และได้ร่วมกันทำเพลงชื่อว่า “หาใหม่” เป็น Single แรก หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกวง เมื่อ ไท(Bass) ต้องออกจากวงไปเพราะมีหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบจึงไม่สามารถร่วมความฝันไปกับเพื่อนๆได้ ต่อมา แอมป์ พงศกร จันทรน้อย (Voice)ได้ชวนโดนัท ณัฐรณ […]