วิทยุ

วิทยุ   วิทยุ – ทุกวันนี้ เราได้เห็น ธุรกิจทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ได้รับความนิยมน้อยลง บางรายถึงขนาดปิดตัวไปแล้ว เพราะไม่สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ ที่ต้องการความรวดเร็วในข้อมูล และสินค้าแบบเฉพาะเจาะจงตามความชอบตนเอง อีกหนึ่งสื่อ ที่กำลังโดนบททดสอบคือ “คลื่นวิทยุ”   วิทยุ ถือเป็นสื่อหลักที่มีอิทธิพลสูง มาตั้งแต่อดีต เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง ตลอดทุกช่วงเวลา สมัยก่อน เราฟังวิทยุ ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณ มีดีเจคอยเลือกเพลงเพราะๆให้ แต่ตอนนี้ เทคโนโลยี ทำให้คนฟังเปลี่ยนไป หันไปติดตามเพลงผ่านสื่ออื่น โดยเฉพาะในสมาร์ทโฟน เพราะสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองชอบได้ทันที เช่น ทาง YouTube หรือ Joox เป็นต้น ส่งผลให้ความนิยมในสื่อวิทยุถดถอยลง   ผลสำรวจพบว่า ปี 2558 สัดส่วน การรับฟังเพลง ผ่านสมาร์ทโฟนมีเพียง 2% เทียบกับ ฟังผ่านเครื่องรับวิทยุContinue Reading